Tamplarie pvc , tamplarie aluminiu,pereti cortina,luminatoare,placari ventilatie

PERETI CORTINA

PERETI CORTINA

PERETI CORTINA si LUMINATOARE

Sistemele de pereţi cortină vitraţi se utilizează atât la construcţiile noi, cât şi la remodelarea faţadelor unor construcţii existente, contribuind, în asociere cu eventuale lucrări de consolidare , la schimbarea aspectului clădirii, aducând o nouă expresie arhitecturală în zona de amplasare a construcţiei.În condiţii de rezistenţă şi de stabilitate proprii şi asigurând exigenţele de durabilitate în exploatare, sistemele de pereţi cortină trebuie să garanteze toate cerinţele pereţilor exteriori ai clădirilor, în condiţiile obţinerii unor avantaje suplimentare privind:

Curtain Wall Glazing

 • realizarea unui mod nou de exprimare arhitecturală, care transformă „ideea de perete” într-un ecran cu multiple funcţii, la exterior conferind clădirilor supleţe şi eleganţă, iar la interior fiind adaptat pentru toate exigenţele de confort;
 • reducerea greutăţii totale a construcţiei, cu efect favorabil asupra dimensionării, mai economice, a elementelor sistemului structural de rezistenţă al acesteia, în special în zone cu grad de seismicitate ridicat, în combinaţie cu un sistem de pereţi de compartimentare uşori din gips – carton, permite creşterea deplasărilor relative de nivel admisibile ale construcţiei (în Normativul P-100-92, Δr/He ≤ 0,007);
 • izolarea termică şi acustică (la zgomot aerian), etanşeitatea la apa din precipitaţii şi la infiltraţii produse de acţiunea dinamică a vântului (de exemplu la pătrunderea prafului din exterior);
 • mărirea suprafeţei utile a construcţiilor la o aceeaşi suprafaţă construită, prin reducerea grosimii pereţilor exteriori;
 • execuţia industrializată a elementelor componente pentru întreaga faţadă, având drept rezultat realizarea unui produs complex, controlabil în fiecare fază de execuţie şi cu calităţi deosebite de durabilitate în timp;
 • efectuarea unui montaj de precizie şi cu înaltă productivitate, ţinând seama că faţadele cortină reprezintă un produs modern, la a cărui realizare tehnologiile de fabricaţie şi de montaj sunt mai riguroase în ceea ce priveşte încadrarea în abateri geometrice şi de formă;
 • asigurarea posibilităţilor de demontare a unor componente nu numai din exteriorul, ci şi dinspre interiorul construcţiilor, respectiv de înlocuire a geamurilor crăpate/sparte;
 • întreţinerea uşoară şi un cost mai redus, în raport cu cel cerut de întreţinerea periodică a finisajelor pereţilor tradiţionali.

Decizia adoptării soluţiilor cu sisteme de pereţi cortină aparţine proprietarilor clădirilor,dar aceasta trebuie să fie fundamentată printr-o serie de argumente referitoare la:

 • categoria de importanţă şi gradul de reprezentativitate a clădirii în peisajul urban;
 • tipul şi caracteristicile sistemului structural al clădirii;
 • influenta conditiilor climatice ale zonei;
 • zona seismică în care este amplasată construcţia (valori maxime ale acceleraţiilor mişcării seismice, compoziţia spectrală);
 • influenţa condiţiilor locale ale amplasamentului asupra acţiunii seismice şi asupra răspunsului structural;

Tipuri constructive :